نظرسنجی گروه دختر | South Korean girl group

کدوم گروه دختر کره جنوبی بیشتر دوست دارید؟
گروه کره ای دختر خیلی زیاده من اینجا بهترین ها و پرطرف دارترین ها رو گذاشتم
شما رای دهنده گرامی میتوانید 3 گزینه را انتخاب کنید