سریال خارجی

آیا با سریال خارجی موافق هستید در سایت قرار داده بشه ؟