نظرسنجی سبک موزیک مورد علاقه

سبک مورد علاقه شما کدام است؟

شما رای دهنده گرامی میتوانید دو گزینه (2 تا انتخاب کنید مثل من خودم الکترونیک و بیکلام رو دوست دارم هر دوشو انتخاب میکنم) را انتخاب کنید